מחירון

ניקוי ספה דו מושבית
ניקוי ספה 3 מושבים
ניקוי ספה 2+3
מערכת סלון 3 חלקים
ניקוי כורסת טליוזיה
₪280 - 200 ₪
₪350 - 280 ₪
₪450 - 380 ₪
₪550 - 480 ₪
₪250 - 180 ₪
ניקוי ספה דו מושבית ₪280 - 200 ₪
ניקוי ספה 3 מושבים ₪350 - 280 ₪
ניקוי ספה 2+3 ₪450 - 380 ₪
מערכת סלון 3 חלקים ₪550 - 480 ₪
ניקוי כורסת טליוזיה ₪250 - 180 ₪
ניקוי ספה דו מושבית
ניקוי ספה 3 מושבים
ניקוי ספה 2+3
מערכת סלון 3 חלקים
ניקוי כורסת טליוזיה
₪280 - 200 ₪
₪350 - 280 ₪
₪450 - 380 ₪
₪550 - 480 ₪
₪250 - 180 ₪
ניקוי ספה דו מושבית ₪280 - 200 ₪
ניקוי ספה 3 מושבים ₪350 - 280 ₪
ניקוי ספה 2+3 ₪450 - 380 ₪
מערכת סלון 3 חלקים ₪550 - 480 ₪
ניקוי כורסת טליוזיה ₪250 - 180 ₪
ניקוי שטיח כניסה לבית(עד 150סמ)
ניקוי שטיח סינטטי
ניקוי שטיח פרסי
ניקוי שטיח שאגי
ניקוי שטיח מקיר לקיר
ניקוי שטיח לאחר הצפה
ניקוי שטיח עבודת יד
ניקוי וניטרול ריחות
80 ₪
30 ₪ למטר מרובע
70 ₪ למטר מרובע
70 ₪ למטר מרובע
20 ₪ למטר מרובע
60 ₪ למטר מרובע
60 ₪ למטר מרובע
300 ₪
ניקוי שטיח כניסה לבית(עד 150סמ) 80 ₪
ניקוי שטיח סינטטי 30 ₪ למטר מרובע
ניקוי שטיח פרסי 70 ₪ למטר מרובע
ניקוי שטיח שאגי 70 ₪ למטר מרובע
ניקוי שטיח מקיר לקיר 20 ₪ למטר מרובע
ניקוי שטיח לאחר הצפה 60 ₪ למטר מרובע
ניקוי שטיח עבודת יד 60 ₪ למטר מרובע
ניקוי וניטרול ריחות 300 ₪
ריפוד
ריפוד ושלד
20 ₪
35 ₪
ריפוד 20 ₪
ריפוד ושלד 35 ₪
מזרן יחיד משני צדדיו
מזרן יחד צד אחד
מזרן זוגי משני צדדיו
מזרן זוגי צד אחד
₪280 - 250 ₪
₪220 - 180 ₪
₪400 - 300 ₪
₪340 - 280 ₪
מזרן יחיד משני צדדיו ₪280 - 250 ₪
מזרן יחד צד אחד ₪220 - 180 ₪
מזרן זוגי משני צדדיו ₪400 - 300 ₪
מזרן זוגי צד אחד ₪340 - 280 ₪
ניקוי 5 ריפודי רכב
ניקוי 7 ריפודי רכב
ניקוי פנים רכב מלא
₪350 - 290 ₪
₪420 - 350 ₪
₪490 - 450 ₪
ניקוי 5 ריפודי רכב ₪350 - 290 ₪
ניקוי 7 ריפודי רכב ₪420 - 350 ₪
ניקוי פנים רכב מלא ₪490 - 450 ₪
ניקוי ספה דו מושבית
ניקוי ספה 3 מושבים
ניקוי ספה 2+3
מערכת סלון 3 חלקים
ניקוי כורסת טליוזיה
₪280 - 200 ₪
₪350 - 280 ₪
₪450 - 380 ₪
₪550 - 480 ₪
₪250 - 180 ₪
ניקוי ספה דו מושבית ₪280 - 200 ₪
ניקוי ספה 3 מושבים ₪350 - 280 ₪
ניקוי ספה 2+3 ₪450 - 380 ₪
מערכת סלון 3 חלקים ₪550 - 480 ₪
ניקוי כורסת טליוזיה ₪250 - 180 ₪
ניקוי ספה דו מושבית
ניקוי ספה 3 מושבים
ניקוי ספה 2+3
מערכת סלון 3 חלקים
ניקוי כורסת טליוזיה
₪280 - 200 ₪
₪350 - 280 ₪
₪450 - 380 ₪
₪550 - 480 ₪
₪250 - 180 ₪
ניקוי ספה דו מושבית ₪280 - 200 ₪
ניקוי ספה 3 מושבים ₪350 - 280 ₪
ניקוי ספה 2+3 ₪450 - 380 ₪
מערכת סלון 3 חלקים ₪550 - 480 ₪
ניקוי כורסת טליוזיה ₪250 - 180 ₪
ניקוי ספה דו מושבית
ניקוי ספה 3 מושבים
ניקוי ספה 2+3
מערכת סלון 3 חלקים
ניקוי כורסת טליוזיה
₪280 - 200 ₪
₪350 - 280 ₪
₪450 - 380 ₪
₪550 - 480 ₪
₪250 - 180 ₪
ניקוי ספה דו מושבית ₪280 - 200 ₪
ניקוי ספה 3 מושבים ₪350 - 280 ₪
ניקוי ספה 2+3 ₪450 - 380 ₪
מערכת סלון 3 חלקים ₪550 - 480 ₪
ניקוי כורסת טליוזיה ₪250 - 180 ₪
ניקוי ספה דו מושבית
ניקוי ספה 3 מושבים
ניקוי ספה 2+3
מערכת סלון 3 חלקים
ניקוי כורסת טליוזיה
₪280 - 220 ₪
₪350 - 300 ₪
₪450 - 380 ₪
₪550 - 480 ₪
₪250 - 180 ₪
ניקוי ספה דו מושבית ₪280 - 220 ₪
ניקוי ספה 3 מושבים ₪350 - 300 ₪
ניקוי ספה 2+3 ₪450 - 380 ₪
מערכת סלון 3 חלקים ₪550 - 480 ₪
ניקוי כורסת טליוזיה ₪250 - 180 ₪
ניקוי ספה דו מושבית
ניקוי ספה 3 מושבים
ניקוי ספה 2+3
מערכת סלון 3 חלקים
ניקוי כורסת טליוזיה
₪280 - 220 ₪
₪350 - 300 ₪
₪450 - 380 ₪
₪550 - 480 ₪
₪250 - 180 ₪
ניקוי ספה דו מושבית ₪280 - 220 ₪
ניקוי ספה 3 מושבים ₪350 - 300 ₪
ניקוי ספה 2+3 ₪450 - 380 ₪
מערכת סלון 3 חלקים ₪550 - 480 ₪
ניקוי כורסת טליוזיה ₪250 - 180 ₪
ניקוי ספה דו מושבית
ניקוי ספה 3 מושבים
ניקוי ספה 2+3
מערכת סלון 3 חלקים
ניקוי כורסת טליוזיה
₪280 - 220 ₪
₪350 - 300 ₪
₪450 - 380 ₪
₪550 - 480 ₪
₪250 - 180 ₪
ניקוי ספה דו מושבית ₪280 - 220 ₪
ניקוי ספה 3 מושבים ₪350 - 300 ₪
ניקוי ספה 2+3 ₪450 - 380 ₪
מערכת סלון 3 חלקים ₪550 - 480 ₪
ניקוי כורסת טליוזיה ₪250 - 180 ₪
ניקוי ספה דו מושבית
ניקוי ספה 3 מושבים
ניקוי ספה 2+3
מערכת סלון 3 חלקים
ניקוי כורסת טליוזיה
₪280 - 220 ₪
₪350 - 300 ₪
₪450 - 380 ₪
₪550 - 480 ₪
₪250 - 180 ₪
ניקוי ספה דו מושבית ₪280 - 220 ₪
ניקוי ספה 3 מושבים ₪350 - 300 ₪
ניקוי ספה 2+3 ₪450 - 380 ₪
מערכת סלון 3 חלקים ₪550 - 480 ₪
ניקוי כורסת טליוזיה ₪250 - 180 ₪
ניקוי ספה דו
ניקוי ספה 3 מושבים
ניקוי ספות 2+3
מערכת סלון 1+2+3
ניקוי כורסת טליוזיה
₪280 - 220 ₪
₪350 - 300 ₪
₪450 - 380 ₪
₪550 - 480 ₪
₪250 - 180 ₪
ניקוי ספה דו ₪280 - 220 ₪
ניקוי ספה 3 מושבים ₪350 - 300 ₪
ניקוי ספות 2+3 ₪450 - 380 ₪
מערכת סלון 1+2+3 ₪550 - 480 ₪
ניקוי כורסת טליוזיה ₪250 - 180 ₪
ניקוי ספה דו
ניקוי ספה 3 מושבים
ניקוי ספה 2+3 מושבים
ניקוי ספה 1+2+3
ניקוי כורסת טליוזיה
₪250 - 200 ₪
₪320 - 280 ₪
₪390 - 350 ₪
₪530 - 450 ₪
₪250 - 180 ₪
ניקוי ספה דו ₪250 - 200 ₪
ניקוי ספה 3 מושבים ₪320 - 280 ₪
ניקוי ספה 2+3 מושבים ₪390 - 350 ₪
ניקוי ספה 1+2+3 ₪530 - 450 ₪
ניקוי כורסת טליוזיה ₪250 - 180 ₪

מעדיפים שנחזור אליכם ?

מלאו את הטופס !